Brigáda na prodejně OKAY Kuřim (odměna = 120Kč/hod)

Brigáda na prodejně OKAY Kuřim (odměna = 120Kč/hod)

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost OKAY s.r.o., IČO: 60719257, Kšírova 676/259, Brno, Horní Heršpice, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Uchazeč dále bere na vědomí, že prodejny společnosti OKAY s.r.o., IČO: 60719257 Kšírova 676/259, Brno, Horní Heršpice, jsou vedeny obchodními zástupci jmenované společnosti, kteří jsou samostatnými ekonomickými subjekty. Uchazeč tímto uděluje společnosti OKAY s.r.o., IČO: 60719257, Kšírova 676/259, Brno, Horní Heršpice souhlas s poskytnutím jeho životopisu a případně dalších osobních údajů nezbytných pro vznik zaměstnaneckého poměru tomu obchodnímu zástupci, na jehož prodejně se uchází o pracovní pozici. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.


Powered by LMC